top of page

Garanti projektu

Na tejto stránke nájdete mená a biografie garantov projektu.

Hľadám ďalších garantov a prvých 10 vplyvných* ľudí, ktorí verejne podporia môj projekt, dostanú po 20 dotácií, keď splníme ciele.

*Hľadám renomované osobnosti, ktoré figurujú v mediálnom priestore, sú vážené osoby a osobne poznajú mňa alebo niektorého z garantov projektu. Prípadne sa chcú stretnúť, zoznámiť a stať sa garantmi projektu. Pre tieto osoby je podmienkou získania 20 dotácií, aby knihu zakúpili a verejne vystúpili v médiách, kde budú projekt propagovať. Rovnako použijú všetky svoje verejné kanály vplyvu, aby o projekte informovali aspoň raz za dva týždne.

Kontaktovať ma môžete na steron_media@proton.me

Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc V roku 1989 sa dostal na titulnú stranu novín, ako jeden z dvoch hlavných lekárov, ktorí vykonali Prvú nerotransplantáciu do ľudského mozgu v ČSSR. Pôsobil v bratislavskom Výskumnom ústave lekárskej bioniky. Je editorom vedeckého časopisu: International Journal of Health, New Technologies and Social Work. Časopis je indexovaný aj v medzinárodnej databáze Central and Eastern European Online Library – CEEOL. Patrí medzi svetovú elitu v oblasti neurochirurgie. Viedol operácie mozgu bežných ľudí, no aj vysokopostavených osobností z celého sveta. Pre svoje úspechy v liečbe porúch mozgu je celosvetovo vyhľadávaným odborníkom. Bohaté skúsenosti odovzdáva na prednáškach po celej planéte iným lekárom, no i študentom na dvoch vysokých školách na Slovensku. Patrí k zakladateľom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorej bol prvým rektorom a ktorá získala aj medzinárodné akreditácie a jej diplom je uznávaný v celej EU. Je celosvetovo uznávaný stereotaktický neurochirurg, vedúci vedecký pracovník. Na Katedre ošetrovateľstva, založil fakultu a bol prvým dekanom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave. Je priekopníkom v používaní virtuálnej reality pri plánovaní operácií mozgu pomocou stereoskopického zobrazenia rezov CT a MRI. Je riaditeľom vydavateľstva SAMOSATO, s.r.o., šéfredaktorom časopisu Pes a mačka a už roky publikuje vysokoškolské skriptá. Publikuje aj vo vedeckých časopisoch po celom svete a podieľal sa na vzniku filmu Ľudovíta Filana – V bludisku pamäti (1984), ako odborný poradca. A mimo iné je aj milovník vedeckej fantastiky a túži si prečítať moju knihu!

bottom of page